ANNA CELEJ

BIBLIOGRAFIA GENEALOGII POLSKIEJ ZA LATA 1980-2001


Wstęp

Prezentowana bibliografia dotyczy podstawowych zagadnień genealogii, jako nauki pomocniczej historii, z uwzględnieniem nauk pokrewnych. Składają się na nią publikacje zwarte, artykuły o tematyce genealogicznej z publikacji zwartych ale niegenealogicznych, artykuły o tematyce genealogicznej z różnych czasopism i czasopism stricte genealogicznych, a także dzienników i tygodników. Recenzje, polemiki i ewentualne repliki z poszczególnych publikacji traktowane są jako osobne pozycje. Publikacje zagraniczne (obcojęzyczne), jeśli nie wynika to z tytułu, opatrzone są wyjaśnieniem dlaczego zostały umieszczone w niniejszej pracy i czego dotyczą, a wyjaśnienie to podane jest w uwagach. Uwagi zawierają także wyjaśnienie czego dotyczy publikacja - jeśli nie wynika to bezpośrednio z tytułu, sprostowania błędów, informacje o reprintach, ewentualnie poprzednich wydaniach itp. Również w uwagach występują działy genealogii i heraldyki, znajdujące się w publikacjach dotyczących nauk pomocniczych historii, katalogach aukcyjnych, bibliografiach dotyczących innych dyscyplin naukowych z podaniem konkretnych stron.

Szukaj słów:

Strona główna Wydawnictwa DiG początek poprzedni następny koniec